Till minne

Våra hundar följer oss en bit av vägen och det ligger i naturen att vi överlever våra vänner. Ändå väljer vi glädjen att leva ihop med en fyrbent vän. Och vi lever med sorgen och saknaden efter de som har lämnat oss.

Click me