C-kull 3 veckor

Våra C-valpar är nu 3 veckor gamla och de har redan fått sina första besökare. Pappans matte och uppfödare hälsade på och hjälpte till med gos och kel. Nu är de redan rätt stadiga på benen och på dagarna har de flyttat in i sin större lekhage. Nu gäller det att upptäcka världen!

Click me