Sollentuna, 14 feb 2014

Sollentuna inoff. valputställning

Valpklass 9-12 mån, domare Yvonne Brink:

"Något högställd. Huvud med bra uttryck och bra proportioner. Bra ögonfärg och form. Välborna öron. Vacker överlinje. Bra kropp. Tillräcklig benstomme. Välvinklad. Rör sig mycket bra men ännu löst fram. Utmärkt temperament."

1 HP BIR BIG-2

Click me

Media