Strängnäs, 30 nov 2013

Strängnäs Lokala Kennelklkubbs inofficiella utställning

Domare: Mattias Hessel

13 mån tik av utmärkt typ, utmärkt könsprägel, korrekt bett, utmärkt topline, mycket bra vinklar, rör sig väl, något reserverad, utmärkt päls och pigment, välrepresenterad.

HP och BIR vuxen

Click me

Media

Bild: Madeleine Lundh
Bild: Madeleine Lundh Madeleine Lundh