Dortmund 08 maj 2010

Nationell utställning Dortmund 2010

8 maj 2010

Officiell utställning Jugendklasse 9-18 mån

Domare: Frank Lorenz

Drygt ettårig, feminin, anatomisk mycket bra byggd ungtik med lätt lockig hår och korrekt färgfördelning, feminint huvud, mellanbruna, bra positionerade ögon, lagom bröstutformning, strama kroppslinjer, korrekt stånd, i rörelsen fritt och vägvinnande. "Sehr gut" 

Data till ZWS/ Zuchtleitung:

1 Typ:  4 = kraftig
21 skuldra: 4 = korrekt
22 överarm/ armboge: 4 = korrekt
26 svanshållning:  4 = normal
32 vinkel bakdel:  3 = utpräglad
35 gång:  4 = fritt och vägvinnande
42 beteende:  5 = vänligt och säker

 

Click me